İdeal Devlet Düzeni

Herkesin hak ettiği saygıyı tam olarak gördüğü ve kaynaklardan hak ettiği payı tam olarak aldığı, böylece huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı toplumsal düzen mümkün müdür? “Adalet” içinde insanların sorunsuz, mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamalarına olanak sağlayan ideal devlettir.

Böyle bir düzen mümkün veya değildir ama hemen herkesin böyle bir “ideal” arayışının olduğu söylenebilir. Kimine göre başarılmış, kimine göre başarılmaya çalışılmakta, kimine göreyse asla başarılamayacaktır. İdeal devlet düzeninin sadece bir kurgudan ibaret olduğunu savunanlar da vardır.

İdeal devlet düzeninin olabileceğini reddedenlerin ilk iddiaları, insanların kendilerini doğadan koparmasıyla birlikte yaşantıların zaten yapaylaştığıdır. İkinci görüş ise ideal bir devlet düzeninin olmasının istenmediği çünkü ideal devletin insanların özgürlüğünü elinden alacağı düşüncesidir.

İdeal devlet düzeni olabileceğini savunan düşünceler, devletin temelinde olması gerekenler konusunda ayrışır. İdeal devlet düzeninin olabileceğini savunan üç farklı görüş vardır. Bunlardan birincisi ideal devlet düzenin temelinin özgürlük olacağını iddia eder; ikincisi ideal devletin temelinin eşitlik olması gerektiğini düşünür; üçüncüsüyse adaletin temelde olması gerektiğini savunur.

İdeal devlet düzeninin olabileceğini savunan veya reddeden görüşlerin yanında ütopyalar da vardır. Ütopya, var olmayan fakat olabilirliği savunulan ideal devlet düzeni kurgularıdır. Ütopyaların bir kısmında daha iyi bir hayatın nasıl mümkün olabileceği kurgulanırken bir kısmında da gelecekte iyi bir hayatın değil daha kötü bir geleceğin olacağı düşünülmektedir.

Yorum yapın