Hayvansal Üretim | Mera ve Besi Hayvancılığı Nedir?

Hayvansal üretim; beslenmenin yanı sıra bazı bitkisel ve yan ürünlerin değerlendirilmesi, sanayiye ham madde sağlanması açısından da önemlidir. Türkiye’de hayvancılık, tarım sektörü içinde önemli bir yere sahiptir.

Türkiye, tür ve ırklarına göre hayvan sayısı bakımından zengin bir ülkedir. Kasaplık kesimlerin az veya çok oluşuna göre bu sayı yıl içinde azalıp çoğalabilmektedir.

Hayvansal üretimin daha verimli hâle gelebilmesi için mera hayvancılığından ahır hayvancılığına geçilmelidir. Meralarda otlatılan hayvanların ahır veya ağıllarda kaba yemle beslenmesine mera (otlak) hayvancılığı denir (Görsel 2.88).

Görsel 2.88 Mera (otlak) hayvancılığı
Görsel 2.88 Mera (otlak) hayvancılığı

Ahırlarda genellikle yapay yemlerin kullanılmasıyla yürütülen hayvancılık faaliyetine de besi hayvancılığı denir. Son yıllarda besi hayvancılığının gelişmesine yönelik adımlar atıldığı görülmektedir. Türkiye’de hayvansal üretimde görülen düşük verimin nedeni, yerli hayvan ırklarına ait et ve süt veriminin düşük olmasıdır.

Türkiye’de özellikle büyük şehirlerin çevresinde hayvan yetiştirme çiftlikleri, tavuk çiftlikleri ve kültür balıkçılığı çiftliklerinin çoğaldığını görmek mümkündür. Ülkemizde hayvancılık; küçükbaş, büyükbaş, diğer hayvancılık faaliyetleri ve kümes hayvancılığı olmak üzere dört grupta sınıflandırılmaktadır (Şema 2.7).

Şema 2.7: Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri
HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Küçükbaş Hayvancılık Büyükbaş Hayvancılık Kümes Hayvancılığı Diğer Hayvancılık Faaliyetleri
 • Koyun
 • Kıl keçisi
 • Tiftik keçisi
 • Sığır
 • Manda
 • At
 • Tavuk
 • Hindi
 • Kaz
 • İpek böcekçiliği
 • Arıcılık
 • Su ürünleri

Türkiye’de Tarım

Yorum yapın