Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntemleri

Haritalarda yeryüzü şekillerini göstermek için zaman içerisinde farklı yöntem ve tekniklerden faydalanılmıştır.

Kabartma Yöntemi

Bu yöntemle çizilen haritalarda yatay ve dikey olmak üzere iki farklı ölçek bulunur. Yeryüzü şekillerinin anlaşılmasında üç boyutlu görsellik sunar (Harita 1.8).

Ancak kabartma haritalar yapım maliyetlerinin fazla ve taşınmasının zor olması nedeniyle yaygınlaşmamıştır.

Harita 1.8 Kabartma yöntemiyle hazırlanmış harita
Harita 1.8 Kabartma yöntemiyle hazırlanmış harita

Renklendirme Yöntemi

Yükselti basamakları renk tonları ile gösterilir (Şekil 1.27). Yükseltiler ile birlikte denizlerin derinlikleri de gösterilebilir. Genel olarak denizlerde derinlik arttıkça mavinin tonu koyulaşır.

Yeryüzünde yükseltisi deniz seviyesine yakın yerler yeşil ile gösterilirken yükseklik arttıkça önce açık yeşil kullanılır daha sonra sarı, turuncu ve kahverengi tercih edilir. Yükseklik arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır.

Haritada kullanılan renklerin sembolize ettiği yükselti basamakları, harita lejantında mutlaka verilmelidir.

Şekil 1.27 Renklendirme yönteminde yükselti değiştikçe kullanılan renk de değişir.
Şekil 1.27 Renklendirme yönteminde yükselti değiştikçe kullanılan renk de değişir.

Eş Yükselti Eğrileri (İzohips) Yöntemi

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğrilere izohips denir (Şekil 1.28). Yeryüzü şekilleri ile birlikte denizlerin derinlikleri de gösterilebilir. Derinlikleri gösteren bu eğrilere ise izobat (eş derinlik eğrisi) denir.

Şekil 1.28 Eş yükselti eğrileri aynı yüksekliğe sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşur.
Şekil 1.28 Eş yükselti eğrileri aynı yüksekliğe sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşur.

Yorum yapın