Haritalarda Eğim Hesapları | Haritalardan Profil Çıkarma

Haritalarda Eğim Hesapları

Çevreye bakıldığında eğimleri farklı birçok yeryüzü şekli görülür. Eş yükselti eğrilerinden oluşan haritalarda bu yeryüzü şekillerinin eğimleri hesaplanabilir. Arazi kullanımı, yol yapımı, tarım, yerleşme, sanayi tesisi kurma gibi faaliyetlerde arazinin eğimi önemli etkiye sahiptir.

Belirlenen iki nokta arasındaki yükselti farkının yatay uzaklığa oranı eğimi verir. Genel olarak yükseklikler metre biriminden verildiği için işlemler de metre biriminden yapılır. Eğim genellikle % (yüzde) ya da ‰ (binde) olarak hesaplanır.

Haritalarda Eğim Hesapları

 

Haritalardan Profil Çıkarma

İzohips yöntemi ile çizilen topoğrafya haritalarından profil çıkartılabilir. Bunun için önce topoğrafya haritası üzerinde iki nokta belirlenir ve belirlenen noktalar arasından düz bir hat çizilir.

Bu hattın kestiği izohips eğrileri belirlenerek uygun bir kâğıt üzerine işaretlenir. Belirlenen noktaların birleştirilmesi ile profil oluşturulur (Şekil 1.29).

Şekil 1.29: Profil çizimi
Şekil 1.29: Profil çizimi

Yorum yapın