Göz Kusurları Neledir?

Göz merceğinde ya da göz küresinde doğuştan var olan ya da sonradan meydana gelen bozulmalar göz kusurlarına neden olur. Miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik, şaşılık ve katarakt bunlardan bazı­larıdır.

Miyopi: Göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olması ya da göz merceği­nin normalden şişkin olmasından kaynaklanır. Görüntü, retinanın önüne düştüğünden yakın iyi görülür, uzak ise iyi görülemez. Bu kusur, kalın kenarlı (iç bükey) mercekle düzeltilir

Miyop göz yapısı ve düzeltilmesi
Miyop göz yapısı ve düzeltilmesi

Hipermetropi: Göz yuvarlağının önden arkaya doğru olan çapının normalden kısa olması ya da göz mer­ceğinin normalden ince olmasıyla oluşur. Görüntü, retinanın arkasına düştüğünden uzak iyi görülürken yakın iyi görülemez. Bu göz kusuru, ince kenarlı (dış bükey) mercekle düzeltilir.

Hipermetrop göz yapısı ve düzeltilmesi
Hipermetrop göz yapısı ve düzeltilmesi

Şaşılık: Göz kaslarının uyumlu kasılmamasından dolayı gözlerin farklı yönde hareket etmesiyle oluşur. Şaşılık ameliyatla düzeltilir.

Astigmatizm: Göz merceği ya da korneada oluşan pürüzlü yüzey­lerden dolayı ışınlar retinada birden fazla yerde odaklanır. Bu ne­denle astigmatlı kişiler, hem uzağı hem de yakını bulanık görürler. Bu göz kusuru silindirik mercekle düzeltilir.

Astigmat göz yapısı
Astigmat göz yapısı

Presbitlik: Yaşa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini kaybetme­si ve gözün uyum yeteneğinin azalmasıyla ortaya çıkar. Kişiler artık yakını iyi göremezler. Bu göz kusuru ince kenarlı mercekle düzel­tilir.

Presbit göz yapısı
Presbit göz yapısı

Katarakt: Göz merceğinin saydamlığının kaybolmasıdır. Orta yaş üzeri bireylerde bulanık görmeye sebep olan bir kusurdur. Bu kusur ameliyatla düzeltilir.

Katarakt gözde görme
Katarakt gözde görme

Yorum yapın