Gelir Nedir? Gelirin Özellikleri Neledir?

Belirli bir dönemde üretime katılmanın karşılığı olarak kişi ve kuruluşların elde ettikleri para ile ifade edilebilen değerlere gelir adı verilir.

Gelirin elde edildiği dönem; gün, hafta, ay veya yıl olabilir. Kişisel olarak yıllık gelir; bir yıl içinde rant, ücret, faiz ve kâr adı altında elde edilen para veya para ile ifade edilen düzenlilik ve süreklilik gösteren değerlerin toplamıdır.

İşletme açısından gelir ise aynı dönemde firmanın ürettiği mal ve hizmet satışlarından elde edilen bedellerin toplamıdır. İşletmeler ayrıca faiz, kira vb. gibi gelirler de elde edebilirler.

Gelirin Özellikleri Neledir?

  • Gelir, para ile ifade edilir.
  • Gelir, üretime katılmanın karşılığıdır. Üretime katkı olmaksızın elde edilen para, gelir değildir. Örneğin, bir kişiye bırakılan miras bu anlamda gelir değildir.
  • Gelir, kişilerin satın alma gücünü artırır. Gelir arttıkça satın alma gücü de yükselir. Bu nedenle toplumda az ve yüksek gelirliler olmak üzere, farklı satın alma gücüne sahip gelir grupları vardır.
  • Gelir, düzenlilik ve süreklilik vardır. Bir ailenin o yılki geliri ile geçmiş ve gelecek yılki gelirleri arasında bir ilgi ve bağlantı vardır.
  • Gelir hem tüketimi hem de tasarrufu etkileyen başlıca faktördür. Gelir arttıkça satın alma gücüartar. Bu durum tüketimi teşvik eder. Gelir arttığında tüketim artar, gelir azaldığında ise tüketim azalır.

Gelir arttıkça tasarruf imkânları da artar. Tasarruf, gelirin harcanmayarak tüketiminin ertelenmesidir. Bir aile veya kişi, belirli bir dönemde elde ettiği geliri aynı dönemde tüketiyorsa tasarruf yapmıyor demektir.

Yorum yapın