Fitne, Fesat ve Terör

Fitne, sözlükte bozgunculuk, kargaşa, genel güvenliği bozma ve haksızlık yapma anlamına geldiği gibi münafık, iki yüzlü anlamına da gelir.

Kur’an-ı Kerim’de fitnenin büyük günah olduğu şöyle ifade edilir:“…Fitne adam öldürmekten daha ötüdür…” (Bakara suresi, 217.ayet) Münafıklık yapmak, iki yüzlülük yapmak ve toplum içinde nifak tohumları atarak huzursuzluk çıkarmak, Allah’ın (c.c.) haram kıldığı davranışlardır.

Fitne, Fesat ve Terör

“(Münafıklar) Hâkimiyeti ellerine alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmaya çalışırlar. Allah fesadı sevmez.” (Bakara suresi, 205. ayet)

Fesat, bozulma, karışıklık ve doğruluktan sapma anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de, barış ve huzur ortamının, can, mal ve namus güvenliğinin bozulması, iman ve ahlaktan ayrılma anlamında da kullanılır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de fesatçıların durumu şöyle ifade edilir: “Onlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman ‘biz ancak ıslah edicileriz.’ derler.”(Bakara suresi, 11. ayet)

Fitne ve fesadın olduğu yerde insanlar birbirine güvenmez, toplumda huzur kalmaz. İslam dini fitne ve fesat çıkaran insanların ikiyüzlü ve güvenilmez olduğunu ifade eder.

Tarihin her döneminde münafık insanlar olmuştur ve olacaktır. Münafık kişiler inanmadıkları hâlde inanmış gibi davranırlar. Müslümanlarla birlikte ibadet ederler fakat bir taraftan da kâfirlerle işbirliği yaparlar.

Münafık kimseler, insanlar arasında yalan söyleyerek, iftira atarak ve dedikodu yaparak toplumsal düzenin bozulmasına sebep olur. İkiyüzlü kişiler, insanların arasını bozmak için sürekli kötü planlar yaparlar.

Fitne ve fesat içeren davranışlar aile, akraba ve arkadaşlık ilişkilerini bozar. Bu konuda daha bilgili ve akıllıca davranmalıyız. Biri bir şey söylediğinde hemen ona inanmamalıyız. Doğruluğunu araştırmalıyız.

“Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat suresi, 6. ayet)

Fesat ve fitne tohumları atan insanların inandığı hiçbir değer yoktur. Amaçları bozgunculuk çıkarıp insanları birbirine düşürmektir. Bu kişiler insanların inandıkları değerlere gizli veya açıkça saldırarak ahlakı yozlaştırırlar.

Fitne, Fesat ve Terör
Temmuz, Bir olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk!

Terör, öldürme, yaralama, zarar verme ve insanlar arasında korku salma anlamlarına gelir. Terörün amacı insanları tehdit ederek toplumsal barışı ve huzuru yok etmektir. İslam dini, toplum düzeninin bozulmasını yasakladığı gibi böyle kişilerin cezasını en ağır cezalar olarak açıklar.

İslam dini barış dinidir. Bu barış ve huzuru devam ettirecek olan Müslümanlar hiçbir zaman fitne, fesat ve teröre izin vermemelidir.

Yorum yapın