Felsefe, Dil ve Kavram Ağı

Dil, farklı türdeki yapıp etmelerimizi ifade etme aracıdır. Her dil kendine özgü sembolleri kullanır: müzik, notaları; resim, çizgi, gölge ve ışığı; şairler sözcükleri.

Felsefe yapmak için filozoflar da, şairler gibi, sözcük, kavram ve terimleri kullanırlar. Elbette bunlar zihinsel bir düzenleme aşamasından sonra felsefi cümleleri oluştururlar.

Filozof kendine özgü bir üslupla dil oluşturabilir. Felsefi cümlelerde anlatılmak istenenleri, üslup ve dili tanıdığımız ölçüde anlamamız kolay olur. Felsefi metinlerde oluşturulan anlam bütünlüğü, filozofun yeteneğine bağlı olarak ürettiği kavramlar ağı silsilesiyle görünür ve anlaşılır kılınır.

Dilin kendisine özgü oluşum sürecinin başlangıcını, kavram üretme ve genel kavramsal anlamlar bütünlüğüne ulaşma ya da kavramlar ağı oluşturulması olarak anlayabiliriz.

Yorum yapın