Felsefe – Bilim – Din – Sanat Bilgisinin Özellikleri Karşılaştırılmalı Tablo

Aşağıdaki tabloda felsefe, bilim, din ve sanat bilgisinin özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Felsefe – Bilim – Din – Sanat Bilgisinin Özellikleri

Felsefe Bilgisi Bilimsel Bilgi Dinsel Bilgi Sanat Bilgisi
 • Akla ve mantığa dayalıdır.
 • Sistemli ve tutarlıdır.
 • Eleştireldir.
 • Sorgulayıcıdır.
 • Özneldir (subjektif).
 • Doğru bilgiye ulaşmaya çalışır.
 • İnsana, hayata ve evrene dair bilgiler verir.
 • Bütünlükçüdür.
 • Refleksiftir.
 • Evrenseldir (Ele aldığı konu ve soruları itibariyle).
 • Yığılandır.
 • Akla ve mantığa dayalıdır.
 • Sistemli ve tutarlıdır.
 • Eleştireldir.
 • Sınanabilirdir.
 • Nesneldir (objektif).
 • Doğru bilgiye ulaşmaya çalışır.
 • İnsana, hayata ve evrene dair bilgiler verir.
 • Olgusaldır.
 • Birikimseldir.
 • Genelgeçerdir.
 • Evrenseldir (Sonuçları itibarıyla).
 • Vahye dayalıdır.
 • İnanma temellidir.
 • Ahiret inancı ve sonsuz bir hayat vaadi vardır.
 • Aklı zorunlu ve gerekli görür.
 • İnsana, hayata ve evrene dair bilgiler verir.
 • Yetenek ve hayal gücü gereklidir.
 • Duygular ön plandadır.
 • Güzellik amaçlanır.
 • Özneldir (subjektif).
 • İnsan, hayat ve evren konu edilir.

Yorum yapın