Fayda Nedir? Faydanın Özellikleri Nelerdir?

Fayda nedir? Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme (giderme) özelliğine fayda denir. Fayda, temelde psikolojik bir kavramdır. İnsan, sevdiği hoşlandığı şeylerden zevk alırken; sevmediği, hoşlanmadığı şeylerden de acı ve üzüntü duyar.

Malların ihtiyaçları karşılamakta kullanılması, bir yandan ihtiyacın şiddetini azaltır, öte yandan her birimden sağlanan faydanın azalmasına yol açar.

Faydanın Özellikleri Nelerdir?

1) Bir malın faydasını, giderdiği ihtiyacın çeşidi değil şiddeti belirler. O hâlde bir malın elimizdeki miktarı arttıkça faydası azalacak demektir. Çünkü o malın miktarı arttıkça karşıladığı ihtiyacın şiddeti azalır.

2) Fayda subjektiftir. İnsanlar, malları faydalı olduğu için tüketirler. Bir malın faydası bireyden bireye değişir. Örneğin; bir basketbolcu için çok faydalı olan basketbol oynayabilmek, basketbol oynamasını bilmeyen birisi için faydalı olmayabilir. Hatta aynı kişi için aynı mal ve hizmetin faydası değişik zamanlarda bile farklı olabilmektedir.

3) Mallar üretildikleri anda hemen tüketilmez. Malların daha sonraları ihtiyaç duyulduğu zaman tüketilebilmeleri için saklanmaları gerekir. Bu saklama işlemi malların zaman faydasının artırılması olarak adlandırılmaktadır. Yazın üretilen bazı meyvelerin dondurucularda saklanılarak sonra tüketilebilmesi gibi.

Yorum yapın