Faşizm Nedir Nereden Gelir?

Faşizm; Roma İmparatorluğu zamanında, yüksek memurların koruyucularının ellerinde taşıdıkları baltalara verilen “fasces” adından türetilmiştir.

Devlet iktidarının simgesi sayılan bu baltaların sapları ince sopalarla sarılıp sıkıca birleştirilip bağlanmıştır.

Roma yürüyüşü sırasında Kara Gömlekliler (1922)

Böylece İtalyan milletinin bir otorite çerçevesinde sıkıca birleşip toplanması belirtilmek istenmiştir. Ayrıca İtalya’da eskiden beri, silahlı partizan çetelerine “fasci” deniliyordu. Mussolini’nin iktidarı almak için kurduğu silahlı grubun adı da “fasci di combattimanto” olmuştur.

Günümüzde faşizmin biri dar, diğeri geniş, iki anlamı vardır. Dar anlamda faşizm, İtalya’da II. Dünya Savaşı’ndan önce ortaya çıkan rejime verilen addır. Geniş anlamı da Maurice Duverger’in belirttiği gibi, Marksist olmayan bütün çağdaş diktatörlükleri kapsar.

Yorum yapın