Endokrin Sistem Nedir? Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar

Vücuttaki faaliyetleri kontrol eden, kimyasal habercilerle iletişim kuran denetleyici ve düzenleyici siste­min parçasına endokrin sistem denir. Endokrin sistemin salgıları hormonlardır. Endokrin sistemde hor­monlar endokrin bezler (iç salgı bezleri) tarafından salgılanır.

Endokrin bezler salgıladıkları hormonları bir kanal olmaksızın doğrudan kana verir. Hormonlar kan yoluyla hedef hücrelere taşınır ve fizyolojik yanıtları başlatır.

Endokrin bez ve kan damarları
Endokrin bez ve kan damarları

BİLGİLENİYORUM

Salgılarını kanallara boşaltan bezlere ekzokrin bezler (dış salgı bezleri) denir. Ter bezi, tükürük bezleri, deride yağ bezleri ekzokrin bezlere örnektir.

Karma bezler ise salgılarını hem kanallı hem de kanalsız olarak boşaltabilir. Pankreas karma bir bezdir. Sindirim sistemiyle ilgili salgılarını bir kanalla sindirim boşluğuna verirken hormonlarını doğrudan kana verir.

Epifiz, hipofiz, tiroit, paratiroit, timüs, adrenal (böbrek üstü), pankreas ve eşeysel bezler endokrin sisteme ait yapılardır.

Erkekte ve kadında endokrin bezler ve yerleri
Erkekte ve kadında endokrin bezler ve yerleri

Endokrin Sistem Nedir? Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar

  1. Epifiz Bezi ve Salgıladığı Hormon – Hipofiz Bezi ve Salgıladığı Hormonlar
  2. Tiroit Bezi ve Salgıladığı Hormonlar – Paratiroit Bezi ve Salgıladığı Hormon
  3. Timus ve Salgıladığı Hormon – Adrenal Bez ve Salgıladığı Hormonlar
  4. Pankreas Bezi ve Salgıladığı Hormonlar – Eşeysel Bezler ve Salgıladığı Hormonlar

Yorum yapın