Empedokles

Filozof ve aynı zamanda bilim insanıdır (Görsel 1.7). Tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra devlet yönetimiyle de ilgilenmiştir.

Empedokles’te arkhe, tek bir maddeden değil dört ana maddeden oluşur: su, toprak, hava ve ateş. Kendinden başka bir şeye indirgenemeyen ve hareketsiz olan bu ana maddeleri hareket ettiren dış bir gücün olması gerektiğini söyler. Bu güç, sevgi ve nefrettir.

Empodokles
Görsel 1.7 Empodokles

Tözler değişmez ancak farklı oranlarda bir araya gelerek farklı varlıkların oluşumunu gerçekleştirir. Sevgi birleştirici, nefret ise ayırıcı ilkedir. Kendinden önceki doğa filozoflarının arkhe anlayışlarını sentezlemiştir.

Empedokles, çok yönlü bir filozoftur ve özellikle biyoloji ve psikoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Thales

Anaksimandros

Anaksimenes

Empedokles

Demokritos

Lao Tse

Herakleitos

Parmenides

Yorum yapın