Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri Arasındaki İlişki – Ekosistemleri Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ekosistemi oluşturan bileşenler genel olarak cansız (abiyotik) ve canlı (biyotik) etmenler olmak üzere iki büyük grupta toplanır.

Ekosistemleri Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Cansız (Abiyotik) Faktörler

 1. Işık
 2. Sıcaklık
 3. İklim
 4. Toprak ve mineraller
 5. Su
 6. Ortamın pH değeri

Canlı (Biyotik) Faktörler

 1. Üreticiler
 2. Tüketiciler
 3. Ayrıştırıcılar
Kelaynak kuşları
Kelaynak kuşları

—————– O —————–

Popülasyon, Komünite ve Ekosistemler Arasındaki İlişki

 1. Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri Arasındaki İlişki
  1. Abiyotik Faktörler (Cansız Varlıklar) Nedir?
  2. Biyotik Faktörler Nedir? Biyotik Faktörler Kaça Ayrılır?
 2. Canlılardaki Beslenme Şekilleri
 3. Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
 4. Madde Döngüleri ve Hayatın Sürdürülebilirliği Arasındaki İlişki
  1. Ekosistemlerin Sürdürülebilirliği Üzerine İnsan Faaliyetlerinin Etkileri Nelerdir?

Yorum yapın