Ekonomik Büyümenin Kaynakları Nelerdir?

Ekonomik büyüme zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır.

Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için yatırımların artması gerekir. Daha fazla yatırım yapılabilmesi de tasarrufların artırılmasına bağlıdır. Bir ülkede tasarruf oranı ne kadar büyükse yatırım oranı da o kadar büyük olur.

Ayrıca atıl olarak bekletilen yastık altı döviz ve altın tasarruflarının da ekonomiye kazandırılması gerekir. Ekonomik büyümenin sağlanması için takip edilmesi gereken yollar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Ekonomik Büyümenin Kaynakları Nelerdir?

Üretim Faktörlerinin Verimlilik Artışı Daha fazla iş bölümüne gidilmesi, daha büyük ölçekli üretime geçilmesi ya da sermaye mallarının daha etkin kullanımı üretim faktörlerinin verimliliğini artırır.
Üretim Faktörlerinin Stoklarının Artışı Eksik kapasitede kullanılan üretim faktörlerinin yüksek kapasiteye çıkarılmasıdır. Fabrikaların çalışma kapasitelerinin yükseltilmesi gibi.
Teknolojik Değişme Daha fazla sermaye, gelişmiş teknoloji, daha iyi eğitilmiş insan gücü, modern işletmecilik teknikleri kullanılarak büyümeye kaynak yaratılır.

 

Yorum yapın