1957’den İtibaren Türkiye’de Avrupa Birliği ile İlgili Gelişmeler Nelerdir?

1957'den İtibaren Türkiye'de Avrupa Birliği ile İlgili Gelişmeler Nelerdir?

1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesinin ekonomik ve siyasal bütünleşmeyi (entegrasyonu) amaçlayarak kurdukları, Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma iradesini daha 1960’lı yılların başında ortaya koyan Türkiye, henüz bu hedefini gerçekleştirememiştir. 1 … Read more

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) – Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde, az gelişmiş ülkelerin dış ticaret hadlerinin giderek bozulması, dış borç ve dış ödemeler dengesi sorunlarının ağırlaşması üzerine ilk kez 1964 yılında Cenevre’de toplanan çözüm önerilerinin geliştirildiği … Read more

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) – Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan “Paris Sözleşmesi”ne dayanılarak kurulan teşkilat, savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın “Marshall Planı” çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan “Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü”nün (OEEC) yerini … Read more