Ekonoloji Nedir? Ekosistem Ekolojisi Nedir?

Organizmalar ile onların çevreleri arasında bir etkileşim söz konusudur. Organizmalar çevrenin bir parçasıdır. Diğer organizmalar, birbirleri ile besin ve kaynaklar için yarışabilir, onu avlayabilir ya da onun fiziksel ve kimyasal çevresini değiştirebilir.

Ekosistem adını verdiğimiz bu yapıyı tanıdıkça doğaya zarar vermeden doğadan yararlanma yollarını daha iyi öğreneceğiz. Doğada yaşayan her türün ekosistemde bir görevinin olduğunu ve bu nedenle doğadaki denge açısından her türün önemli olduğunu kavrayacağız.

Bilgi Kutusu
Abiyotik ve biyotik faktörler karşılıklı birbirini etkiler. Bu faktörlerin belirli bir düzen içinde etkileşimi sonucunda ekosistemler oluşur.

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Ekoloji, 21. yüzyılın en önemli bilim dallarından biridir ve dolayısıyla ekolojinin inceleme alanı oldukça geniştir. Ekoloji, çok sayıda alt dallara ayrılır. Ayrıca çok sayıda bilim dalıyla da iç içedir. Ekolojinin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Canlılar çevrelerini etkilerken çevre de canlıları etkilemektedir. Çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak en çok etkileyen canlı insandır. Bunun sonucu olarak da bazı canlı türleri yok olmakta, bazıları ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. İnsanların gerçekleştirdiği faaliyetler iklimi de etkilemektedir.

İnsan, sürekli olarak doğayı kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme eğilimindedir. Ne var ki doğadaki kaynaklar sınırlıdır. İnsanın tüketim hızı, doğanın üretim hızının 20 kat üzerindedir ve bu tüketim hızı gün geçtikçe daha da artmaktadır.

İklim ve doğal çevrenin değişimi, türlerin çeşitliliğini ve dağılımını etkilemektedir.

Ekosistem Ekolojisi Nedir

Önemli çevre sorunlarından bazıları şunlardır: Sıcak su akıntıları, çok sayıda canlının barınağı olan mercan resiflerini olumsuz etkiler. Kutuplardaki buzulların erimesi, kutuplarda yaşayan türlerin varlığını tehdit etmektedir. Çevresel problemler, insanları da olumsuz etkilemektedir. Kanser oranındaki artış, bu durumun en önemli belirtilerindendir.

Bu sorunlar, ekoloji biliminin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Ekoloji alanında inceleme ve araştırmalar yapan bilim insanlarına ekolog denir. Ekosistemlerin yapısını ve işleyişini inceleyen ekolojinin alt dalına ise ekosistem ekolojisi adı verilmektedir.

Kutup ayısı
Kutup ayısı

Yorum yapın