Edimsel Koşullanma Yoluyla Öğrenme

Araçlı, operant koşullanma da denen edimsel koşullanma, ödüle götüren ya da cezadan kur taran bir edimin yapılmasını öğrenmektir.

Klasik koşullanmada ancak edime götüren uyarıcı bilinirse öğrenme sağlanabilir. Oysa insan, irade sahibi bir varlıktır ve hangi uyarıcıya karşı hangi edimde bulunacağı kesin olarak bilinemez. Frederic Skinner bu nedenle bir dış uyarıcı yüzünden değil, iradeli olarak ortaya çıkan edimleri inceleme yolunu seçmiştir.

Skinner kutusunda edimsel koşullanma

Skinner, iki tür davranış olduğunu kabul eder. Bunlardan biri tepkisel edimdir. Bu edim biçimini oluşturan uyarıcı her zaman bilinir. Tepkisel edim, klasik koşullanmayla öğrenilir.

İkinci davranış türü edimsel davranıştır. Edimsel davranışa neden olan uyarıcı belirgin değildir.

Edimsel koşullanmada öğrenilecek davranış da belirgin değildir, yapılan edimler sonucunda rastlantısal olarak ortaya çıkar.

Yorum yapın