Dünya Bankası – Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Dünya Bankası 1944 yılında IMF ile birlikte Bretton Woods Konferanslarında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) adıyla kurulmuştur.

1946 yılında faaliyete başladığında üye sayısı 38 iken günümüzde 189 üyesi bulunmaktadır. Kuruluşunun ilk yıllarında, Batı Avrupa Ekonomilerinin onarımı için finansman sağlamıştır. Daha sonra az gelişmiş ülkelere kalkınma kredisi vermeye başlamıştır.

Zaman içinde üye sayısının artmasıyla, Dünya Bankası beş organdan oluşan bir grup haline dönüşmüştür. Dünya Bankası Grubunu (World Bank Group) oluşturan organlar şunlardır:

  • Uluslararası İmar ve kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD)
  • Uluslararası kalkınma Birliği (International Development Association: IDA)
  • Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Cooperation: IFC)
  • Çok Yanlı Yatırım Garanti Kurumu (Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA)
  • Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International Center for Settlement of Investment Disputes: ICSID)

Dünya Bankasının Görevi

Dünya Bankası, ülkelerin belirli sektörlerde reform yapmalarına veya belirli projeleri uygulamalarına (okullar ve sağlık merkezleri kurma, su ve elektrik sağlama, hastalıkla savaş ve çevreyi koruma) yardım etmek üzere teknik ve mali destek vererek uzun vadeli ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması için gerekli tedbirleri alır. Dünya Bankasının desteği genellikle uzun vadelidir.

IMF ve Dünya Bankası, üye ülkelere destek olmak için çeşitli seviyelerde düzenli olarak iş birliği yapar ve pek çok girişimde birlikte çalışır.

Yorum yapın