Doğu Bloku Kurumları Nelerdir? Soğuk Savaş Dönemi

Sosyal, ekonomik ve siyasal sistemleri Sovyet modeline göre kurulan Doğu Avrupa ülkeleri, SSCB önderliğinde bazı ideolojik, ekonomik, siyasal ve askerî kurumlaşmalara gittiler.

Cominform

ABD’nin Sovyetler Birliği’ni çevrelemek için Mart 1947’de Truman Doktrini’ni ve Haziran 1947’de Marshall Planı’nı uygulamaya başlamasına karşılık olarak, Sovyetler Birliği’nin hem Doğu Avrupa komünist ülkeleriyle hem de öteki ülkelerdeki komünist partilerle ideolojik faaliyetleri bir merkezden yürütmek amacıyla kurulmasını sağladığı örgütlenmedir.

Cominform’un kurucuları; SSCB, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, İtalya ve Fransa komünist partileridir. Cominform, Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın uygulanmasını engelleyememiştir.

Yugoslavya, Sovyetler Birliği’nin güdümüne girmeyi reddedince 1948’de Cominform’dan çıkarıldı. Cominform, 1956’da Sovyetler Birliği tarafından dağıtıldı.

Comecon

ABD’nin Avrupa’ya ekonomik yardım paketi olan Marshall Planı’na karşı, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov’un hazırladığı Molotov Planı’yla 1949’da kurulmuştur.

Amacı, komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliğini gerçekleştirmek ve üye ülkelerin sanayileşmesini hızlandırmaktır. Kurucuları; SSCB, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Macaristan’dır.

Daha sonra Arnavutluk, Demokratik Almanya, Moğolistan, Küba ve Vietnam katılmıştır. Dünya koşullarındaki değişiklikler ve SSCB’nin dağılmasıyla 1991’de feshedilmiştir.

Varşova Paktı

Batı Bloku’nun kurduğu daha çok askerî bir örgütlenme olan NATO’ya karşı, Doğu Bloku ülkelerinin 1955’te kurduğu askerî ve siyasal bir örgüttür. Varşova Paktı’nın kurucuları; SSCB, Arnavutluk, Romanya, Doğu Almanya, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya ve Bulgaristan’dır. Varşova Paktı’nın önce askerî kanadı daha sonra da siyasal kanadı 1991’de feshedilmiştir.

 

Yorum yapın