Dikkat Nedir?

İnsanın zihin gücünün herhangi nesne ya da olay üzerinde yoğunlaşmasına dikkat diyoruz.

Dikkat, duyumdan bellek ve öğrenmeye kadar tüm bilişsel süreçleri etkileyen bir üst süreçtir. Çünkü dikkatin malzemeleri duyumlar, bellekteki bilgiler ve düşüncelerdir. Bu ögelerin belli bir anda çeşitli oranlarda birleşmiş olarak sunduğu bilgi miktarından ancak dikkat kapasitesinin seçtiği sınırlı bir miktar işleme girer.

Dikkati etkin ve edilgin dikkat diye ayırabiliriz. Dikkat, dış etmenlerin doğrudan etkisiyle irade dışı gerçekleşirse edilgin dikkat, iradeyle çaba harcayarak gerçekleşirse etkin dikkattir.

İnsanlar, belirli bir anda yer alan varlık ve olaylardan sadece dikkatlerini çekenleri algılarlar. İnsan, herhangi bir varlık ya da olay üzerinde aklı ve duyularıyla ne kadar fazla yoğunlaşmışsa onu öğrenmesi kolay, unutması da zor olur.

Yorum yapın