Devalüasyon Nedir? Devalüasyonun Nedenleri Nelerdir? Devalüasyonun Etkileri Nelerdir?

Devalüasyon: Millî paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesidir. Devalüasyon bir hükûmet kararıdır. Örneğin, 1 doların Türk lirası karşılığı 2.27 ₺ iken devletin bu değeri, 2.85 ₺’ye çıkarması devalüasyondur. Bu değişiklik sonucunda dolara bağlı diğer yabancı paralar karşısında da devalüe edilmiş olacaktır.

Bir ülke parası enflasyon sonucunda iç ve dış değerini kaybeder. Bu durum, birçok ekonomik zorluğu beraberinde getirir. Bu nedenle hükûmetler bu durumu düzeltmek için paralarının dış değerlerinde yani diğer ülke paralarına olan oranında bir düşürme yapma yoluna giderler. Çünkü ülkenin ürünlerinin dış piyasalarda fiyatları artmıştır. Ayrıca o ülkenin ithalat sorunu ortaya çıkmıştır.

Bu durumun devam etmesi ekonomi için oldukça zararlıdır. Yani daralan ihracat karşısında malların birikmesi, bir taraftan üreticiyi zarara soktuğu gibi ithalat açısından da tüketiciler sıkıntıya girecek ve denge bozulacaktır. Tekrar ekonomik dengeyi sağlamak amacıyla paranın dış değerini daha istikrarlı bir duruma sokmak ve ihracat ile ithalatın yeniden ayarlanması imkânını vermek için devalüasyona gidilir.

Bilgi Notu
Devalüasyon ihracatı nasıl artırır?

Döviz kuru örneğin 1 $ = 1.50 ₺ iken herhangi bir ihraç malının birim fiyatı 1 $ yani 1.50 ₺ olsun. Türkiye bir birim ihraç malı karşılığında 1 $ kazanır. %50 oranında devalüasyon yapıldığında 1 $ =2.25 ₺ olur. Yani malın fiyatı da yabancılar için %50 ucuzlamış olacaktır. Bundan sonra 1 $ karşılığında bir buçuk birim ihraç malı satılacaktır.

Devalüasyonun Nedenleri Nelerdir?

Devalüasyonun başlıca nedenleri şunlardır:

     a) Devalüasyon özellikle sabit kur sistemi için geçerlidir. Bu sistemde yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değeri, hükûmet tarafından belirlenir. Devalüasyon da hükûmet kararıyla ve aniden yapılır. Devalüasyon, dış ticaret politikasının bir aracı olarak ihracatı artırmak ve ithalatı kısmak için uygulanacağı gibi enflasyon nedeniyle oluşan iç ve dış fiyat seviyesi farkını ve dolayısıyla ödemeler dengesi açığını kapatmakta da kullanılır. Devalüasyon sonucunda yerli paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşmesi ile ithal mallarının fiyatı artar ve talep azalması yoluyla ithalatı kısar. Bu sırada ihraç mallarının fiyatı ise düşer ve yurt dışı talebin de oluşmasıyla ihracat artar. Böylece ithal giderlerinin azalıp ihraç gelirlerinin artması ile dış açık kapanır.

     b) Hükûmetleri, devalüasyon yapmaya iten diğer önemli neden ise enflasyondur. Enflasyon sonucu fiyatların artması, yerli ürünlerin pahalanması demektir. Eğer döviz kuru sabit tutulursa ihraç malları pahalanacak ve ihracat azalacak, bunun yanında ithal malları ise ucuzlayacak ve ithalat artacaktır. Bu durumda ödemeler dengesi açığı da büyüyecektir. İşte devalüasyon yoluyla buna engel olunmaya çalışılmaktadır.

Devalüasyonun iki önemli özelliği vardır:

 • Ödemeler dengesi açığını kapatmak için başvurulabilecek en genel uygulamadır.
 • Fiyat mekanizmasına en az müdahaleyi gerektiren bir uygulamadır.

Devalüasyonun Etkileri Nelerdir?

Devalüasyonun Ekonomi Üzerindeki Olumlu Etkileri

 • Dış ticaret üzerinde tasarruf sağlayıcı etki yaratır.
 • İthalata, rakip endüstrilere yönelik iç talep artar.
 • Yabancı paranın yurt içi satın alma gücü artacağı için, yabancı sermaye girişi artar.
 • İşçi dövizleri, yasal olmayan kanallar yerine resmî kanallar yoluyla ekonomiye kazandırılır.

Devalüasyonun Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkileri

 • Devalüasyon, özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranında artışlara neden olur. Zira sanayileşme sürecini tamamlamamış ülkelerde ham madde yönünden dışa bağımlılık vardır. İthalatın pahalanması sonucu maliyetler artacağı için yurt içi piyasadaki fiyatlar da artar. Ülkenin, yerli para cinsinden borçlarında artış olur.
 • Devalüasyon sonucu ihraç mallarının fiyatının düşmesi, dış ticaret hadlerinin ülke aleyhine dönmesine neden olur. Devalüasyonun önceden bilinmesi, mal ve döviz spekülasyonlarına yol açar ve spekülatörler haksız kazanç sağlarlar. Kaynak dağılımı üzerinde olumsuz etkileri olur. Üretim kaynakları, ihracat endüstrilerine ve ithalata rakip yurt içi endüstrilere kayar.

Bilgi Notu
Türkiye’de önemli devalüasyon tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • 7 Eylül 1946 yılında %115,4
 • 4 Ağustos 1958 yılında %221,4
 • 10 Ağustos 1970 yılında %66,6
 • 21 Eylül 1977 yılında %10
 • 1 Mart 1978 yılında %29,9
 • 10 Haziran 1979 yılında %77,7
 • 24 Ocak 1980 yılında %48,6
 • 5 Nisan 1994 yılında %104
 • 23 Şubat 2001 yılında %40,6

Yorum yapın