Davranışın Oluşum Süreci – Uyarıcı ve Tepki Nedir? U-T Formülü Nedir?

Uyarıcı, iç ve dış çevreden gelerek duyu organını harekete geçiren (enerji, olay ya da nesne gibi) herhangi bir güçtür.

Uyarıcıların bir kısmı, çevrede olup biten fiziksel ya da kimyasal enerji değişiklikleridir. Bunlar yeteri kadar kuvvetli olunca duyu organlarını etkiler ve davranışa neden olur. Organizmaya uyarıcılar içten de gelebilir.

Organizmada uyarıcılara karşılık meydana gelen davranışlara tepki adı verilir.

U-T Formülü Nedir?

Psikolojide davranışların nedenlerine uyarıcı, uyarıcılara karşılık meydana gelen davranışlara tepki denir. Böylece neden-sonuç ilişkileri uyarıcı-tepki (U-T) formülüyle açıklanır. Ancak nedenleri bulmak kolay değildir. Çünkü davranışlar üzerinde dışarıdan olduğu kadar organizmanın içinden gelen etmenlerin de rolü vardır. Bireyin davranışlarını daha iyi anlayabilmek için bu etmenleri de bilmek gerekir. Sonuç olarak ruhsal olayları U-O-T (Uyarıcı Organizma Tepki) formülü, U-T formülünden daha iyi açıklar. Duyum, algı, öğrenme, bellek, hatırlama, kişilik gibi psikolojik süreçlerin tümü uyarıcı ve davranış arasında yer alır.

Yorum yapın