Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ticaret Alanında Gelişmeler

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ticaret Alanında Gelişmeler: Osmanlı Devleti Dönemi’nde geniş ölçüde kolaylık ve serbestlik tanındığı için ticaret azınlıklar tarafından yürütülüyordu.

Ayrıca askerlik görevi yapmayan azınlıklar zamanlarının büyük bir bölümünü ticarete ayırıyorlardı. Millî ekonomi ilkeleri, devlet ve millet çıkarları doğrultusunda ticari faaliyetlerin artırılması gerekiyordu.

Türklerin de ülke genelinde ticarette etkin bir konuma gelmeleri sağlanmalıydı. Bu amaçla devlet, birtakım çalışmalar başlattı.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ticari alanda ortaya çıkan sorunları tartışmak ve yeni çözüm yolları bulmak amacıyla 1924 yılında “Millî Türk Ticaret Bilgi Kongresi” düzenlendi.

Diğer yandan Türk bankacılık sisteminin kurulması için çalışmalar başlatıldı. Atatürk’ün çabalarıyla Türkiye İş Bankası kuruldu. Bu banka kısa zamanda gelişerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.

1925 yılında “Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu” çıkarılarak bütün illerde ticaret ve sanayi odalarının kuruluşu gerçekleştirildi. 1926 yılında “Emlak ve Eytam Bankası” kurularak ucuz konut kredisi verilmeye başlandı. Aynı yıl “Ticaret Kanunu” çıkarılarak bu alandaki çalışmalar bir sisteme bağlandı.

Ayrıca 1928 yılında “İktisat Bakanlığı” kuruldu. Bütün bu çalışmalar sonucunda Türk ekonomisinde diğer alanlarda olduğu gibi önemli gelişmeler yaşandı.

Yorum yapın