Cumhuriyetin İlk Yıllarında Madencilik Alanında Gelişmeler

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Madencilik Alanında Gelişmeler: Kurulan fabrikaların ham madde ihtiyaçlarını karşılamak, yer altı zenginliklerimizi ortaya çıkarmak ve işlemek için Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu (1935).

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün çalışmaları doğrultusunda demir, krom, bakır gibi madenlerimiz işlenmeye başlandı.

1935 yılında madencilik sektörüne parasal destek sağlamak amacıyla Etibank kuruldu. Osmanlı Devleti Dönemi’nde yabancıların elinde bulunan maden ocakları satın alınarak millileştirildi.

Böylece bugünkü ağır sanayinin temelleri atılmış oldu. Demir-çelik ihtiyacını karşılamak için Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu (1939).

Yorum yapın