Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bayındırlık Alanında Gelişmeler

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bayındırlık Alanında Gelişmeler: Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’nin var olan kara ve demir yolları harap olmuştu.

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte ulaşım sektörü önem kazandı. Yeni yollar, köprüler, limanlar, havaalanları yapıldı.

Demir yolu yapımına öncelik verildi. Şehirler, modern şehircilik anlayışıyla düzenlendi. Cumhuriyetin kurulmasından sonra yeniden yapılandırılacak kentlerimize örnek olması için Ankara’nın imar ve çevre planı çalışmalarına başlandı.

Böylece Ankara çağdaş ve modern bir başkent hâline getirildi. Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkemizde 4.072 km’lik demir yolu bulunuyordu. Bunların %67’si Alman, %15’i Fransız, %11’i İngiliz ve %7’i diğer yabancı şirketlerin elindeydi. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri arasında demir yolu yoktu.

Cumhuriyetin onuncu yılına gelindiğinde 2.213 km daha demir yolu yapıldı. 1929 km demir yolu ise yabancı şirketlerden satın alınarak millileştirildi.

Yorum yapın