Cumhuriyet Döneminde Müzik Alanında Gelişmeler

Atatürk, müzik alanında öğretmen yetiştirmek amacıyla Ankara’da 1924 yılında Musiki Muallim Mektebinin açılmasını sağlamıştır.

Ayrıca bazı öğrenciler de eğitim için yurt dışına gönderilmiştir. Yeni bir düzenleme ile İstanbul’da bir konservatuvar açılmıştır. Bu konservatuvar, Anadolu’nun dört bir yanından halk müziği ezgilerini derlemiş, notaya almış ve bu ezgileri kitap hâlinde yayımlamıştır.

Bu çalışmaların yanı sıra çağdaş anlamda 1932 yılında ilk orkestra olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kurulmuş ve konserler vermeye başlamıştır. Musiki Muallim Mektebinde sadece öğretmen değil sanatçı da yetiştirilmekteydi.

1934 yılında yapılan yasal bir düzenleme ile Millî Musiki ve Temsil Akademisi kuruldu. Musiki Muallim Mektebi de bu kuruluşa bağlandı. 1937 – 1938 eğitim-öğretim yılında Musiki Muallim Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan müzik bölümü ile birleşerek çalışmalarına devam etti.

Bu eğitim kurumu ülkemizde müzik alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bütün bu çalışmalara paralel olarak halk müziği sahasında derleme çalışmaları yapılarak 1937 yılında “Folklor Arşivi” kuruldu.

“Cumhuriyet Döneminde Müzik Alanında Gelişmeler” üzerine bir yorum

Yorum yapın