Coğrafya Biliminin Bölümlenmesi

Coğrafya biliminin inceleme konusunu oluşturan doğal ve beşerî ortamlar aynı zamanda coğrafyanın bilimsel olarak bölümlenmesinde de etkili olmuştur.

Doğal sistemleri fiziki coğrafya, beşerî sistemleri ise beşerî coğrafya inceler (Şema 1.3).

Şema 1.3 Coğrafyanın bölümlenmesi ve yararlandığı başlıca bilimler
Şema 1.3 Coğrafyanın bölümlenmesi ve yararlandığı başlıca bilimler

Coğrafya bilimi, araştırma konularını incelerken farklı bilim dallarından da faydalanır. Örneğin bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin dağılışını inceleyen bir coğrafyacı ekonomi biliminin bulgularını kullanır.

Nüfus coğrafyası üzerine çalışan bir başka coğrafyacı ise nüfus bilimi olan demografinin bulgularından yararlanmak durumundadır.

Yorum yapın