Çatışma Nedir? Bireyin İki İsteği de Aynı Güçlükte İse…

İç engellenmelerin en önemlisi çatışmadır. İki farklı gereksinim, istek, duygu, düşünce ve davranış arasında bir seçim yapma zorunluluğunun ortaya çıkardığı duruma çatışma denir.

Çatışma, bireyin iki isteği de aynı güçteyse daha şiddetli olur. Çatışmanın üç çeşidi vardır:

Yaklaşma yaklaşma çatışması: İstenen iki durumdan birinin seçilmesindeki zorluk sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur.

Kaçınma kaçınma çatışması: İstenmeyen iki durum arasında seçim yapılmasındaki zorluk sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur.

Yaklaşma kaçınma çatışması: İstenen ve istenmeyen iki durumdan birinin seçilmesindeki zorluk sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur.

Yorum yapın