Boşanmayı Engelleyici Faktörler Nelerdir? Boşanmada Önleyici Tedbirler Nelerdir?

Boşanmayı engelleyici faktörlere ve önleyici tedbirlere bakalım.

Boşanmayı Engelleyici Faktörler Nelerdir?

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar  Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Boşanma Nedenleri Araştırması” isimli çalışmada araştırmaya katılanlara boşanmayı istemelerine karşın kendilerini engelleyen faktörlerin olup olmadığı sorulmuştur. Bu sorunun cevabında oluşan tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Engelleyici Faktörler Varmı Sayı Yüzde
Evet engelleyici faktör var 850 70,8
Hayır engelleyici faktör yok 350 29,2
Toplam 1200 100,0

(Kavaf vd, 2009:124-125).

Boşanmayı Engelleyici Faktörler Nelerdir Boşanmada Önleyici Tedbirler Nelerdir

Bu tablo boşanmanın zor ve karmaşık bir süreç olduğunu göstermektedir. Araştırmalar boşanma kararının fevri değil, belli bir sürecin tıkanma noktası olduğunu göstermektedir. Araştırma, kişilerin boşanmayı arzu etmelerine rağmen ertelemelerindeki en büyük faktörün çocukları olduğunu ortaya koymuştur. Anne-babaların ve akrabaların geçimsiz eşlerin arasının düzelmesi için araya girmeleri de boşanmayı geciktiren bir başka etken olarak görülmektedir. Ayrıca toplumsal baskı ve dul yaşama korkusu boşanmayı hem erkek hem de kadın açısından geciktiren bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Kavaf vd, 2009:124-125).

Boşanma olgusu, tek bir sebebe  dayandırılamayacak kadar karmaşık bir yapı olup gerçekleşmesi pek çok sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik faktöre bağlıdır. Araştırmalar temel sorunların ailelerin gerçekleşen evliliğe rıza göstermemeleri, eşlerin kendi ailelerinde boşanmaların yaşanmış olması, çiftlerin aileleri arasındaki geçimsizlik, evlenmeden önce olumsuz olarak değerlendirilen tutumların evlendikten sonra değişeceğine olan inanış ve ailelerin çiftlerin yaşantılarına müdahalesi olduğunu göstermektedir. Bu sorunlarla başlayan evlilikler genellikle başka sorunları da beraberinde getirerek boşanma ile neticelenmektedir.

Sorunların çözüme kavuşturulması açısından eşlerin karşılıklı olarak sabırlı, saygılı ve anlayışlı olmaları beklenebilir. Kuruluş aşamasında sorunları olmayan çiftleri boşanmaya sürükleyen nedenler ise daha çok çiftlerin iletişim sorunları, ekonomik veya karakter çatışmasından kaynaklanan sorunlardır. Çalışan kadının artan sorumluluğuna rağmen erkeğin ev düzeniyle ilgili beklentisinin yüksek olması, kadın ve çocuklara yönelen şiddet, erkeğin çocukla yeterince ilgilenmeyip sorumluluğu paylaşmaması, kadına baskı uygulanması neticesinde yaşanan ev içi gerginlikler yuvanın huzurunu kaçırmaktadır (Kavaf vd, 2009:138-139).

Boşanmada Önleyici Tedbirler Nelerdir?

Evlilik birliğini devam ettirmek için gösterilen gayrete rağmen istenen netice alınamadığı hallerde boşanmaya başvurulması tavsiye edilebilir. Zira boşanmanın beraberinde getirdiği sorunlar ve toplumsal yapıdaki olumsuz etkileri düşünüldüğünde evlilik kurumunun devamı için yapılan yatırımların sağlıklı bir toplum için gerekliliği ortadadır. Evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, evlenmeden önce çiftlerin birbirini tanıması, ailelerin tecrübesiz olan gençlerin evlilik yaşantılarında yapıcı olmaları, eşlerin birbirine saygı duyması ve baskı uygulamaması, ilk beş yılın evlilik birliği için kritik  bir zaman dilimi olması göz önünde bulundurularak bu süreçte sorunların çözümünde azami gayreti ve sabrı göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca eşler boşanma sonrasında yaşayacakları muhtemel sorunları da göz ardı etmemeli ve boşanma kararını öfkeyle vermemelidir. Bu kapsamda öneriler şu şekilde sıralanabilir (Kavaf vd, 2009:139).

  1. Kadın ve erkek evlilik ve eş seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir.
  2. Ailelerin, yeni evli çocuklarına yapıcı  müdahalelerde bulunabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında bilinçlendirilmelidir.
  3. Aile danışma merkezlerinin fonksiyonları genişletilerek yerel uygulamalarda artış sağlanmalıdır.
  4. Aile eğitimlerine ilişkin çalışmalar artırılmalıdır. Zor bir süreç olan boşanma sonrası dönemde ayrılan kimselere  yaralarını  onarmaları için destek verilmeli buna yönelik uygulamalar artırılmalıdır.
  5. Ailelere destek  hizmeti  verecek  merkezlerde  uzman kişilerin boşanma aşamasındaki ailelere ulaşması ve aile içi sorunları çözme konusunda çiftlere destek olunması

Evliliğin devamı için son derece mühim olan bu önerilerin dikkate alınması ve uygulamaya konulması son derece önemli görülebilir.

Yorum yapın