Bölge ve Bölge Çeşitleri

Dünya üzerinde birbiriyle tamamıyla aynı doğal ve beşerî özelliklere sahip iki yer bulunmamaktadır. Dünya üzerindeki her yer kendine has özelliklere sahiptir.

Ancak farklı yerler bazı doğal ve beşerî özellikler açısından benzerlikler gösterebilir. Farklı yerlerin benzer özellikleri bölge kavramını ortaya çıkarır. Farklı yerler arasındaki ortak paydayı oluşturan bu özellikler yer şekilleri, iklim veya bitki örtüsü gibi doğal özellikler olabileceği gibi tarım, sanayi, ticaret, turizm veya nüfus gibi beşerî özellikler de olabilir.

Coğrafyacılar, dünyayı daha iyi algılamak ve algılatmak için farklı yerlerin benzer özellikler gösteren alanlarını belirleyerek bölgelere ayırırlar. Bölgeler aracılığıyla yeryüzünü oluşturan parçalar ve bu parçalar arasındaki ilişkiler analiz edilir ve bir bütün olarak dünyanın daha iyi algılanması sağlanır.

Böylece dünya genelinde doğal ve beşerî sistemlerin oluşturduğu karmaşık yapı sadeleştirilerek daha anlaşılır hâle gelir. Bölgeler şekilsel ve işlevsel bölgeler olarak ikiye ayrılır.

İşlevsel (Fonksiyonel) Bölgeler ve İşlevsel (Fonksiyonel) Bölgeleri okumak için tıklayın.

1) Şekilsel Bölgeler

2) İşlevsel (Fonksiyonel) Bölgeler

Yorum yapın