Biyotik Faktörler Nedir? Biyotik Faktörler Kaça Ayrılır?

Çevrenin canlıları etkilediği gibi, canlılar da çevrelerini ve birbirlerini etkiler. Ortamdaki canlı varlıkların tamamına biyotik faktörler denir.

Biyotik faktörler ekosistemdeki nişlerine göre üç grupta toplanır.

Biyotik Faktörler Kaça Ayrılır?

 1. Üreticiler
 2. Tüketiciler
 3. Ayrıştırıcılar
Biyotik Faktörler
Biyotik Faktörler Kaça Ayrılır?

1) Üreticiler

İnorganik bileşiklerden organik bileşik üreterek kendi besinlerini üretebilen canlılardır. Fotosentetik ve kemosentetik canlılar üretici canlılardır. Bu canlılar, tüketicilerin besin ve oksijen kaynağıdır.

Üretici canlılar, ekosistemlerde organik besin maddesini sentezler. Bu nedenle besin zincirinin ilk basamağı üreticilerden oluşur.

Beslenme basamaklarını oluşturan canlıların toplam kütlesine biyokütle denir.

Üreticiler, yalnız besin maddeleri üretmekle kalmaz, atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesinin korunmasında da görev alır. Ayrıca toprağın üst bölümlerine tutunarak erozyonu önleme ve toprağı zenginleştirme özellikleri vardır.

Fotosentetik canlıların büyük bir bölümünü bitkiler, su yosunları ve fotosentetik bakteriler oluşturur. Fotosentetik canlılar, güneş ışığını kullanarak inorganik maddelerden organik besin üretirler. Bu canlıların toplam biyokütleleri beslenme basamaklarını oluşturan diğer canlılardan daha fazladır.

Fotosentez
Fotosentez

Kemosentetik canlılar ise inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik bileşiklerden organik besin sentezi gerçekleştirirler.

Kara ekosistemlerinde üretici canlıların çoğunluğunu damarsız sporlu, damarlı sporlu ve çiçekli bitkiler oluşturur. Su ekosistemlerinde ise su yosunları (algler) ve siyanobakteriler hâkimdir.

2) Tüketiciler

İnorganik besinden organik besin üretemeyen ve besin ihtiyacını diğer organizmalardan karşılayan canlılara tüketiciler denir.

Besin kaynaklarına göre tüketiciler üç grupta toplanır. Sadece üreticilerle beslenen canlılara birincil tüketici, üretici ve birincil tüketicilerle beslenen canlılara ikincil tüketici, hem birincil tüketici hem de ikincil tüketicilerle beslenen canlılara ise üçüncül tüketiciler denir.

Birincil tüketiciler otçul (herbivor), ikincil tüketiciler hem etçil hem de otçul (omnivor), üçüncül tüketiciler ise etçil (karnivor) beslenen canlılardır.

Tüketiciler Kaça Ayrılır?

 1. Birincil Tüketiciler
 2. İkincil Tüketiciler
 3. Üçüncül Tüketiciler
Tüketiciler kaça ayrılır.
Tüketiciler kaça ayrılır?

3) Ayrıştırıcılar (Saprofitler)

Organik atıkları parçalayarak inorganik maddelere dönüştüren canlılara ayrıştırıcılar (saprofitler) denir. Ekosistemlerin yapısında ve madde döngülerinde ayrıştırıcıların çok önemli görevleri vardır. Bu canlıların faaliyetleri sonucunda maddeler yeniden üreticilerin kullanabileceği inorganik bileşiklere dönüştürülür. Dolayısıyla ayrıştırıcılar doğada oluşabilecek organik kirliliği önler.

Bazı bakteri, mantar ve omurgasız hayvan türleri saprofit canlıları meydana getirir.

Bazı çürükçül canlı türleri
Bazı çürükçül canlı türleri

Biyotik etmenler arasında madde ve enerji akışı söz konusudur.

Ekosistemi oluşturan biyotik ve abiyotik faktörler arasındaki ilişkiler
Ekosistemi oluşturan biyotik ve abiyotik faktörler arasındaki ilişkiler

—————– O —————–

Popülasyon, Komünite ve Ekosistemler Arasındaki İlişki

 1. Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri Arasındaki İlişki
  1. Abiyotik Faktörler (Cansız Varlıklar) Nedir?
  2. Biyotik Faktörler Nedir? Biyotik Faktörler Kaça Ayrılır?
 2. Canlılardaki Beslenme Şekilleri
 3. Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
 4. Madde Döngüleri ve Hayatın Sürdürülebilirliği Arasındaki İlişki
  1. Ekosistemlerin Sürdürülebilirliği Üzerine İnsan Faaliyetlerinin Etkileri Nelerdir?

“Biyotik Faktörler Nedir? Biyotik Faktörler Kaça Ayrılır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın