Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Biyosferin coğrafi özellikler açısından dünyanın her yerinde aynı olmaması, bitki ve hayvan türlerinin yeryüzüne dağılışında farklılığa neden olmuştur. Canlıların bazıları karada, bazıları suda, bazıları da hem karada hem suda yaşamaktadır.

Ekosistemi oluşturan cansız ortamlar ile canlıları oluşturan bitki, hayvan ve insanlar arasında sürekli bir etkileşim vardır. Canlılarla cansız varlıklar arasındaki ilişki canlıların yeryüzüne dağılışını ve yaşam şekillerini etkilemektedir.

Yeryüzünde biyoçeşitliliğin oluşup zaman içerisinde değişmesi, çeşitli faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşmektedir (Şema 1.1).

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Fiziki (Doğal) Faktörler

Paleocoğrafya Faktörleri

Biyolojik Faktörler

 • İklim (ışık, sıcaklık, rüzgârlar, nem ve yağış)
 • Yeryüzü şekilleri (yükselti, dağların uzanışı ve bakı)
 • Sular
 • Toprak yapısı
 • Kıtaların kayması
 • İklim değişikliği
 • İnsan faaliyetleri
 • Diğer canlılar

Şema 1.1: Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

 1. Fiziki (Doğal) Faktörler
 2. Paleocoğrafya Faktörleri
 3. Biyolojik Faktörler

Yorum yapın