Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) – Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde, az gelişmiş ülkelerin dış ticaret hadlerinin giderek bozulması, dış borç ve dış ödemeler dengesi sorunlarının ağırlaşması üzerine ilk kez 1964 yılında Cenevre’de toplanan çözüm önerilerinin geliştirildiği konferanstır.

Ülkemiz BM sistemi içinde ve dolayısıyla UNCTAD‘da gelişmiş ülkelerden oluşan B grubu’nda yer almaktadır. Ülkemizin AB adayı ülke statüsünde bulunması konferans sürecinde ülkemiz açısından dikkate alınan bir husus olmuştur.

  • UNCTAD, dünyada ekonomik anlamda, ülkelerin entegrasyonunu ve gelişimini amaçlamaktadır. UNCTAD, mevcut ulusal ve uluslararası ekonomi politikaları geliştirme konusunda, bilgi temelli faaliyetler gösteren bir organizasyondur. Bu organizasyon, üç temel fonksiyonu yerine getirmek için çalışmalar yapmaktadır.
  • Uzmanlar ve uzmanların değişimi yoluyla karşılıklı yapılandırma amaçlı, hükûmetler arası forum çalışmalarını yerine getirir.
  • Hükûmet temsilcileri ile uzmanlardan yararlanarak araştırma, politika analizi ve veri toplama görevini üstlenir.
  • Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinden yararlanarak gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına göre özel teknik yardım sağlar. UNCTAD, gerektiğinde teknik yardımın dağıtımı konusunda diğer organizasyonlarla da iş birliği yapar.

 

Yorum yapın