Birinci Dünya Savaşı’nın Sonunda İmzalanan Antlaşmalar ve Özellikleri Tablo Halinde

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalar nelerdir? Özellikleri Nelerdir?

Antlaşmalar ve İmzalayan Ülkeler Antlaşmaların Özellikleri
Brest-Litowsk (Brest Litovsk) Antlaşması (3 Mart 1918) Sovyet Rusya ve İttifak Devletleri • Sovyetler Birliği, İtilaf Devletlerinden ayrılarak savaştan çekildi. Antlaşmaya göre Ruslar; Polonya, Litvanya ve Estonya’dan çekilecek,
• Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyacak,
• Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verecek ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden çekilecekti.
• Ancak İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda bu antlaşmayı tanımadıklarını açıkladılar.
Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) Almanya ve İtilaf Devletleri • Alsas-Loren Bölgesi Fransa’ya verildi.
• Almanya’nın elinde bulunan sömürgeler İtilaf Devletleri arasında paylaşıldı.
• Almanya’ya ait toprakların bir bölümü yeniden kurulan Polonya’ya verildi.
• Almanya’ya ekonomik, siyasal ve askerî kısıtlamalar getirildi.
• Almanya’nın Avusturya ile birliktelik oluşturması yasaklandı.
Saint Germen (Sen Jermen) Antlaşması (10 Eylül 1919) Avusturya ve İtilaf Devletleri • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalandı.
• Macaristan ayrı bir devlet hâline geldi. Çekoslovakya ve Yugoslavya adı ile iki yeni devlet kuruldu.
• Yeni kurulan Polonya’ya toprak verildi.
• Ekonomik, siyasal ve askerî alanda kısıtlamalar getirildi.
Neuilly (Nöyyi) Antlaşması (27 Kasım 1919) Bulgaristan ve İtilaf Devletleri • Makedonya toprakları Yugoslavya’ya verildi.
• Batı Trakya toprakları Yunanistan’a bırakıldı.
• Siyasal, ekonomik ve askerî alanda kısıtlamalara gidildi.
Trianon (Triyanon) Antlaşması (4 Haziran 1920) Macaristan ve İtilaf Devletleri • Macaristan topraklarının büyük bir bölümü Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya’ya verildi.
• Siyasal, askerî ve ekonomik kısıtlamalar getirildi.
• Macaristan’ın Avusturya ile birleşmesi yasaklandı.
Sevres (Sevr) Antlaşması (10 Ağustos 1920) Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri • Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Suriye toprakları Fransa’ya verildi.
• Arabistan ve Irak toprakları İngiltere’ye bırakıldı.
• Güneybatı Anadolu toprakları İtalyanlara verildi.
• Doğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi Yunanistan’a verildi.
• On İki Ada, İtalya’ya; Ege Denizi’ndeki diğer adalar Yunanistan’ın egemenliğine verildi.
• Kapitülasyonların yeniden uygulanması kararlaştırıldı.
• İstanbul ve Boğazlar, İtilaf Devletlerinin yönetimine bırakıldı.
• Doğu (Ermeni) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Kürt) iki yeni devletin kurulması kararlaştırıldı.
• Osmanlı ordusu terhis edilecek, sayısı sınırlandırılacak ve silahlarına el konulacaktı.

Yorum yapın