Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi – Hicaz ve Yemen Cephesi

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin savaştığı Irak Cephesi, Hicaz ve Yemen Cephesi:

Irak Cephesi

İngilizler, Osmanlı topraklarında yaşayan Arapları bağımsızlık vaadiyle ayaklandırmakta, Basra Körfezi’nden Irak kıyılarına çıkartma yapmaktaydı.

İngilizlerin amacı, kuzeye doğru çıkarak Rusya ile birleşmek ve İngiltere’nin Uzak Doğu ticaret yolunu güvenlik altında tutmaktı. Diğer taraftan İngiltere, Türkler ve Almanların Irak üzerinden Hindistan’a olası saldırısını önlemeyi ve Irak petrol yataklarını ele geçirmeyi amaçlıyordu.

Irak’ın güneyini işgal eden İngiliz kuvvetleri hızla kuzeye doğru hareket etti. Ancak Türkler Kut’ül- Amare’de büyük bir direniş gösterdi ve General Townshend (Tavsınt) komutasında büyük bir kuvvet Türk birlikleri tarafından tutsak alındı.

Birinci saldırıda durdurulan İngilizler, tekrar saldırıya geçti ve Basra’yı alarak Bağdat’a kadar olan yerleri işgal etti (1917). Böylece Güney Irak’taki zengin petrol yatakları İngilizlerin denetimi altına girmiş oldu.

Hicaz ve Yemen Cephesi

Bu cephede kutsal yerleri (Mekke ve Medine) korumak için Türk ordusu, İngilizlerle ve onlarla iş birliği yapan Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile savaşmak zorunda kaldı.

Ayrıca Osmanlı orduları, zor durumda kalan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Bulgaristan’a yardımcı olmak amacıyla Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephelerinde de savaştı.

Yorum yapın