Bireysel Farklılıklar

 

İnsanlar arasında birtakım fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal farklılıklar vardır. Bu farklılıklar aslında insanın bireysel bir varlık olduğunun göstergesidir.

İnsana bireysellik kazandıran bu özellikler, kişilik dediğimiz, onun kendisi ve çevresiyle, başkalarına benzemeyen bir şekilde geliştirdiği ilişkilerin yapısını oluşturur.

İnsanlar; dış görünüşleri, fizyolojik yapıları, iç salgı bezlerinin salgıları, büyüme hızları bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bu özellikler, geniş ölçüde soyaçekime bağlı kalıtsal ayrılıklardır ve kişilik gelişimini etkiler.

İnsanlar ayrıca yetişme biçimleri ve geçmiş yaşantıları yani görgüleri, bilgileri, alışkanlıkları, yakın çevrelerinden kazandıkları değer yargıları bakımından da duygusal, bilişsel ve toplumsal olarak farklılık gösterirler. Birey, içinde bulunduğu kültürel çevrenin görenek, gelenek ve değerler sisteminin, ona uygulanan eğitim yöntemlerinin etkisi altında kendine özgü bir kişilik geliştirir.

Bireysel ayrılıklar üzerinde duygusal ve sosyal ilişkilerin de etkisi vardır. Birey, kişiliğinde ailesinin, arkadaşlarının ve çevresindeki herkesle ilişkilerinin olumlu ya da olumsuz izlerini taşır.

Kişilik farklılıklarının kökeninde büyük ölçüde zekâ ve yetenek farklılıkları da yer almaktadır. Her insan, bazı bilgi ve beceri alanlarında gelişme gücüne sahiptir. Ancak her insan bu gücü yeterince değerlendiremeyebilir. Bu da kişilik özelliklerinin farklı olmasına yol açar.

Yorum yapın