Bilginin Güvenirliliği ve Değeri

“Bilgi” (hakikati, gerçeği bilme) dolayımsız olarak değerdir, bunun için başkaca bir referansa ihtiyaç yoktur. Erdemin birincil şartı da bundan dolayı “bilgi” olarak kabul edilmektedir.

Hukuki olarak da (anayasada olduğu gibi) “bilgi” ve “araştırma” temel bir insan hakkıdır. “Bilgisiz kişi” doğru ya da yanlış yaptığını bilemez, doğru bilgi olmadan doğru hüküm kurulamaz. Bilgi, doğru eylemin (ahlaki davranışın da) temelini oluşturmaktadır.

Bilginin Güvenirliliği ve Değeri

Pratik hayatta ise insanların ihtiyaçlarını karşılayan bilgiler daha değerli sayılmaktadır. Bu değeri belirleyen ihtiyaç, hayati olabildiği gibi ekonomik veya tamamen kişisel de olabilir. Biri için değerli olan bilgi, bir başkası için değerli olmayabilir.

Dolayısıyla sosyal medya, dergi, gazete, haber ve televizyon programları gibi oluşumlar; yayınlarını toplumun ilgi alanına göre seçilmiş bilgilerle donatır.

Bilgilerin kullanımı aşamasında bir başka mesele de bilginin değerine paralel olarak onların güvenirliliği meselesidir. Merak edilen ve araştırılan konularda zaman kaybetmemek adına doğru bilgiye ulaşmak için bilgilerin güvenilir olması çok önemlidir.

Bu konuda filozofların doğru bilgiye yönelik öğretilerinin yanında birçok girişimler de mevcuttur. Bilirkişiler, hakemli yayınlar, devlet siteleri ve uzman görüşlü programlar bunlara örnek gösterilebilir.

Yorum yapın