Belleğimizin Kapasitesini Nasıl Artırabiliriz

Çeşitli teknikler kullanarak belleğin kapasitesi artırılabilir ve öğrenilen malzemenin daha kolay hatırlanması sağlanabilir.

Bu tekniklerin başlıcaları şunlardır:

Gruplama: Kısa süreli belleğin yedi birimlik kapasitesi olduğunu gördük. Bu kapasiteyi artırmak zordur. Fakat kümeleme yaparak her küme içine giren birimlerin sayısı artırılabilir.

Hayal etme ve kodlama: Hayal etme yoluyla hatırlama kolaylaştırılabilir. Bilgi kodlanırken belleğe yardımcı olacak olan hayaller de kodlanır ve hatırlama kolaylaşır. Buna yer çağrışımlı yöntem adı verilir.

Ayrıntılama ve kodlama: Ne kadar ayrıntılara girilerek öğrenilirse bilgi o kadar kolay hatırlanır. İncelenen olayın neden ve sonuçlarıyla ilgili sorular soruldukça ayrıntıya girilmiş olur. Her ayrıntı belleğe farklı kanallardan gireceğinden ipucu fazla olur ve hatırlama kolaylaşır.

Ortam: Öğrenme işleminin yapıldığı ortam, öğrenilenler için bir çerçeve oluşturur. Kendimizi o ortamda hayal edebilirsek öğrenilenleri hatırlamak kolaylaşır.

Örgütleme: Bilgiler, kişinin kendisine anlamlı gelecek şekilde düzenlenir ve sıralanırsa hatırlama daha kolay olur.

Algı, öğrenme, bellek, hatırlama ve unutma konuları birbiriyle yakından ilişkilidir. Öğrenme için duyumlama ve algılama gereklidir. İyi öğrenilen şeylerin saklanması, korunması ve hatırlanması daha kolay, unutulması zordur.

Yorum yapın