ATP (Adenozin Trifosfat)

Bütün canlı hücreler metabolik aktivitelerini gerçekleştirmek için ATP molekülüne ihtiyaç duyar. Bu molekül tüm canlıların kullandığı ortak enerji molekülüdür.

Nükleotit yapılı olan bu molekül, yapısında hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi taşır. (Görsel 1.99)

Görsel .1.99 ATP molekülünün yapısı
Görsel .1.99 ATP molekülünün yapısı

Yapısında, azotlu organik baz olan adenin bazı, 5 C’lu riboz şekeri ve 3 tane fosfat grubu vardır. Organik bir moleküldür. Kararsız olduğundan yani yapısında bulunan son inorganik fosfat molekülünü çok güçlü çekemediğinden ADP’ye dönüşür. Bu nedenle depolanamaz.

ATP molekülü hücre zarından geçemeyecek kadar büyük bir moleküldür. Bu nedenle bir hücreden diğerine aktarılamaz. Bu nedenle canlı hücreler ATP üretimini kendisi yapar.

ADP’ye fosfat katıldığından ATP üretimine fosforilasyon denir. ATP molekülünün kullanımında ise son fosfat molekülü koparıldığından ATP tüketimine defosforilasyon denir. (Görsel 1.100)

Görsel 1.100 ATP üretimi ve tüketimi
Görsel 1.100 ATP üretimi ve tüketimi

>> Karbonhidratlar

>> Proteinler

>> Yağlar

>> Enzimler

>> Hormonlar

>> Vitaminler

>> Nükleik Asitler

>> ATP

Yorum yapın