Atmosfer ve İnsan Etkisi

İnsanların atmosfer üzerindeki etkileri Sanayi Devrimi ile giderek artmıştır.

Doğal sistemler için yaşamsal öneme sahip olan atmosfer, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme sonucunda kirlenmektedir (Görsel 4.11).

Görsel 4.11 Atmosfer; hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme nedeniyle kirlenmektedir (Şangay-Çin).
Görsel 4.11 Atmosfer; hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme nedeniyle kirlenmektedir (Şangay-Çin).

Hava kirliliği; atmosferde toz, duman, gaz, su buharı şeklindeki kirleticilerin, insan ve diğer canlılara zarar verecek düzeye erişmesi şeklinde gerçekleşir.

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve gelişen teknolojiyle beraber sanayileşme düzeyinin büyümesi, daha fazla enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Grafik 4.1). Bu enerji ihtiyacının karşılanmasında kömür, petrol gibi fosil yakıtlar önemli bir paya sahiptir.

Grafik 4.1 Dünya nüfusunun tarihsel süreçte artışı
Grafik 4.1 Dünya nüfusunun tarihsel süreçte artışı

Ancak fosil yakıtların tüketilmesi sonucu atmosfere salınan gazlar çevre kirliliğinin yanı sıra oluşturdukları sera etkisi sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

BİLGİ KUTUSU
İnsan kaynaklı karbondioksit salınımının yüzde 50’si bitkiler, ağaçlar, toprak ve okyanuslar tarafından emilirken diğer yarısı atmosferde birikmektedir. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanayileşmenin başlaması ile birlikte atmosferdeki karbondioksit miktarının %141 oranında arttığı tahmin edilmektedir.

Doğal Ortamda İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları

>>Atmosfer ve İnsan Etkisi

>>Hidrosfer ve İnsan Etkisi

>>Litosfer ve İnsan Etkisi

>>Biyosfer ve İnsan Etkisi

Yorum yapın