Atabetü’I Hakayık (Hakikatlerin Eşiği) ve Satuk Buğra Han Destanı

Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan Atabetü’I Hakayık da, Karahanlılar Dönemi Türk edebiyatı eserlerindendir. Uygur harfleriyle yazılmış olan eserin iki nüshası bugün Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Onun doğduğu“Yüknek” şehrinin nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Edip Ahmet; XII. yüzyılın tanınmış bir şairi ve takdir edilmiş bir âlimidir. Onun adı, Türk illerinde yüzyıllarca unutulmamış ve bazı mısraları atasözleri arasına girmiştir.

Edip Ahmet Yükneki Atabetü’I Hakayık (Hakikatlerin Eşiği)

Atabetü’I Hakayık’ın konusu tamamıyla dinî ve ahlakidir. Kitapta dindarlığın faziletinden, ilmin saadete götüren yol oluşundan, cömertlikten, kibir ve ihtirasın kötülüğünden bahsedilmektedir.

Satuk Buğra Han Destanı

Karahanlılar Dönemi’nden bugüne kadar gelebilen bir diğer eser de Satuk Buğra Han Destanıdır. Eser dinî edebiyat ürünlerinden olup İslami-Türk destanlarının ilklerinden biridir.

Satuk Buğra Han, Karahanlılar Devleti’nin ilk Müslüman hükümdarıdır. Satuk Buğra Han Tezkiresi (veya destanı)nde de bu hükümdarın hayatı, akınları, savaşları ve İslam dinini kabul edişi efsanevi bir tarzda anlatılmıştır. Eser, daha çok Türk tarihindeki destan ruhunun İslam inanışları ile nasıl birleştiğini göstermesi bakımından önemlidir.

 

Türk İslam Devletlerinde Dil ve Edebiyat

Karahanlılar Döneminde Dil ve Edebiyat
Divanü Lügati-t Türk
Atabetü’I Hakayık (Hakikatlerin Eşiği) ve Satuk Buğra Han Destanı
Türklerde İlk Tasavvuf Hareketleri | Hoca Ahmet Yesevî
Gaznelilerde Dil ve Edebiyat | Büyük Selçuklular Döneminde Dil ve Edebiyat | Harzemşahlar Döneminde Dil ve Edebiyat

Yorum yapın