Aktif Öğrenmek Yöntemleri Nelerdir? Öğrenme Stratejileri

Hangi yöntemlerin öğrenmede yararlı olacağını bilmek, işin büyük ölçüde kolaylaşmasını sağlar. Bu nedenle de öğrenme becerisi önemlidir ama öğrenmeyi öğrenme becerisi daha da önemlidir.

Uygun öğrenme stratejisini bilmek, öğrenilecekleri hem kolay öğrenmek hem de zor unutmak anlamına gelir. Önemli aktif öğrenme yöntemlerinin başlıcaları şunlardır:

Öğrenme için düzenli aralıklarla çalışmaya aralıklı öğrenme, malzemenin tümünü kısa bir çalışma döneminde öğrenmeye toplu öğrenme adı verilir. Her iki öğrenme şeklinin de olumlu ve olumsuz yönleri varsa da genelde aralıklı öğrenmenin daha yararlı olduğu görülmektedir. Aralıklı öğrenmenin yararlarının başında güdülenmenin fazla olması gelir. Ayrıca bu yolla fazla tekrar yapılabileceğinden unutma az olur. Birey daha az yorulur, öğrenmeyi bozacak kaygı ve aşırı uyarılmışlık durumu da yoktur.

Malzemeyi bütün olarak öğrenmenin de bölerek öğrenmenin de uygun olduğu koşullar vardır. Malzemeyi bölerek çalışmanın üstün olduğu durumlar, bütünü parçalardan ayırmanın kolay olduğu ve malzemenin çok uzun olduğu durumlardır. Eğer malzeme kısa ve anlamlıysa bütün hâlinde öğrenme daha yararlıdır. Çünkü öğrenilen parçaların bir araya getirilmesi için ek tekrarlara gerek duyulmaz ve parçaların sıralarını bozup birbirine karıştırma sakıncalarını taşımaz.

Çoğu durumlarda okuma yanında anlatmaya da yer verilmesi gerekir. Çünkü okumada pasif olan organizma, anlatmada aktif duruma geçmektedir. Öyküler gibi bağlantılı malzemeler için anlatma zamanına daha az gereksinim vardır.

Öğrenmede egzersiz unutmayı azaltır. Özellikle öğrenmeden hemen sonra yapılan tekrarlar, bilgi ve becerilerin yerleşmesine çok yardım etmektedir. Ancak bir konunun gerektiğinden fazla tekrar edilmesi hem başka konuların öğrenilmesini engellemektedir hem de zaman kaybına neden olmaktadır.

Öğrenmede sonuçların bilinmesi öğrenmeyi hızlandırır. Yaptığı hataları öğrenen kişiler genellikle daha çabuk öğrenirler. Ne kadar gelişme gösterdiğini kesin olarak bilmeyen birey yavaş öğrenir hatta hiç öğrenemeyebilir.

Öğrenme sonu faaliyetleri, öğrenilenlerin kalıcı olması bakımından önemlidir. Bir konuyu öğrendikten sonra ona çok benzeyen bir başka konuyla ilgili çalışma yapmak, ilk öğrenilenlerin iyi korunmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle farklı konuların üst üste çalışılması daha uygundur. Öğrenmeden sonra dinlenmek ve uyku öğrenilen konunun unutulmamasını sağlamaktadır.

Yorum yapın