Ailenin Fonksiyonları Nelerdir?

Dünyanın neresinde, hangi aile tipi olursa olsun, her ailenin bazı fonksiyonları bulunmaktadır. Ailenin fonksiyonlarını genel olarak üç grupta incelemek mümkündür.

1. Biyolojik Fonksiyonlar

Eşlerin duygusal ihtiyaçlarını karşıladıkları yasal birlikteliktir. Biyolojik fonksiyon eşlerin cinsel gereksinimlerini karşıladığı gibi kuşakların sürekliliğini de sağlamaktadır. Çocuk sahibi olma ailenin mutluluğunu ve sağlığını engelleyecek biçimde olmamalıdır. Aile planlaması hizmetlerinin amacı da budur. Bakabileceğinden çok çocuk sahibi olmak, anne ve çocuklar başta olmak üzere bütün aile bireylerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ailenin Fonksiyonları Nelerdir
Bakabileceğinden çok çocuk sahibi olmanın, anne ve çocuklar başta olmak üzere bütün aile bireylerini olumsuz yönde etkilemesi

2. Ekonomik Fonksiyonlar

Aile üreten, ürettiğini tüketen gruptur. Üyelerin beslenme, barınma, korunma, ihtiyaçlarını karşılaması ailenin ekonomik fonksiyonunu ortaya koyar. Aile ekonomik iş birliğinin ve iş bölümünün sürdüğü uygun bir ortamdır.

Çeşitli toplumlarda değişik biçimlerde ortaya çıkan bu iş birliği eşleri birbirine bağlamakla kalmaz, toplumun devamını sağlar. Kentlerde aile bu fonksiyonu, gelişmeyle ortaya çıkan ve kadının istihdamıyla zorunlu hale gelen pek çok sosyal refah kurumuyla paylaşmaktadır.

3. Sosyal Fonksiyonlar

Doğan bebeklerin biyolojik bir canlılıktan sosyal bir kişiliğe geçmesi aile sayesindedir. Aile, toplumun değerlerini, normlarını, gelenek ve göreneklerini çocuğa aktararak sosyalleşmesini sağlar. Böylece konuşmaktan, giyinmeye, beslenmekten, çalışmaya kadar toplumsal ilişki ve davranış kalıplarını çocuk ilk defa ailesinden öğrenir.

Ailenin kendine özgü bir içyapısı ve işleyişi vardır. Bu toplumların kültürleri ile ilgilidir. Fakat kültürün genel özelliklerinden olan değişim aile içi ilişkileri ve ailenin toplumla olan etkileşimleri için de geçerlidir. Babanın aile içindeki baskın durumu zayıflamaktadır. Aile içi kararların alınmasında eşlerin birlikte davranmaları, birbirlerine yardımcı olmaları toplumumuz tarafından da beklenen bir davranıştır. Aileler içinde başlayan değişim yayılıp diğer aileler tarafından da benimsendiğinde toplumsal anlayış ve kültürel özellikler de değişmiş olur.

Aile, yetişmekte olan bireye içinde yaşadığı toplumun kültürel mirası ve değer sistemini aktarmakla da sorumludur. Günümüz ailesi bu fonksiyonu diğer sosyalleştirici kurumlarla paylaşarak yürütmektedir. Kitle iletişim araçları, okul ve okul öncesi eğitim kurumları, arkadaş ve akran grupları ailenin fonksiyonlarını destekleyici unsurlardır.

Yorum yapın