Boşanmayı Engelleyici Faktörler Nelerdir? Boşanmada Önleyici Tedbirler Nelerdir?

Boşanmayı engelleyici faktörlere ve önleyici tedbirlere bakalım. Boşanmayı Engelleyici Faktörler Nelerdir? Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar  Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Boşanma Nedenleri Araştırması” isimli çalışmada araştırmaya katılanlara boşanmayı istemelerine karşın … Read more