20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin Kültürel Durumu

On dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarında medreselerin yanı sıra modern okullar da açılmaya başlandı.

Ayrıca yabancı devletler, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde çok sayıda okul açtılar. Bu devletlerin en büyük amacı, açtıkları eğitim kurumları aracılığıyla kendi dil, din ve kültürlerini yaymak; bu yöntemle Osmanlı Devleti üzerindeki siyasal etkinliklerini artırmaktı.

Önemli bir bölümü misyonerler tarafından kurulan bu okullar, kendi dinsel propagandalarını yaptıkları gibi zaman zaman azınlıkların Osmanlı Devleti’ne karşı başlattıkları isyanları da destekliyorlardı.

II. Meşrutiyet Dönemi’nin başlamasıyla birlikte kültürel alanda da önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı.
Basın yayın alanında “Serbesti” ve “Tanin” gazeteleri okurlarıyla buluştu. Diğer yandan İttihat ve
Terakki Cemiyetinin çalışmalarından rahatsız olanlar “Volkan” adı verilen bir gazete yayımladılar.

Halide Edip Adıvar’ın aralarında bulunduğu birçok kadın yazar “Demet” adı verilen bir dergi çıkardı. Özellikle azınlıkların yayımladıkları gazete ve dergiler, bir yandan Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip ederken diğer yandan da Müslüman olmayan azınlıkların Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmelerini teşvik edip desteklediler.

Yorum yapın