1920’li ve 1930’lu Yıllarda İki Savaş Arasında Bilimde Nasıl Gelişmeler Oldu? Görerilik Teorisi, Nükleer Protonu, Pozitif Elektronu, Nöron vb.

Albert Einstein (Albırt Aynştayn) başta olmak üzere Nazi Almanya’sından kaçan aydınların etkisiyle bilim, uluslararası bir özellik kazandı.

Einstein’ın ileri sürdüğü relativite (görelilik) teorisinin açtığı yolda fizik biliminde önemli gelişmeler kaydedildi.

Albert Einstein (1879-1955)

Rutherford (Radırfort) 1919’da nükleer protonu, Anderson (Endırsın) 1931’de pozitif elektronu, Chadwick (Çedvik) 1932’de nötronu buldu. Frederic ve Irene Joliot Cruie (Fırederik ve İren Culyıt – Kuri) ve Enrico Fermi (Enriko Fermi) artisifiel (yapay) radyoaktiviteyi buldu. 1939’da Almanya’da uranyum fizyonu gerçekleşti.

Biyoloji biliminde önemli gelişmeler sağlanarak sağlık alanında iyileştirmelere gidildi. Banting (Benting) ve Best (Best) 1922’de insülini ayrıştırdılar. Calmette (Kalmit) ve Guerin (Görin) 1921’de tüberküloza karşı BCG aşısını, Alexander Fleming (Aleksandır Fileming) ise 1929’da penisilini buldu. Penisilinin bulunmasıyla da antibiyotiklerin gelişeceği çalışma alanı açıldı. Bu arada organ nakli de başlamıştı.

Yorum yapın